Ako predstaviť skauting

Začiatky sú náročné či už na prípravu, zháňanie materiálov, priestorov, ale aj dobrovoľníkov. S týmto všetkým sa dá popasovať, nikdy na to nebudeš sám. Poslednou, avšak rovnako dôležitou, ingredienciou sú členky a členovia. Ľudia, pre ktorých to idete spoločne s tímom dobrovoľníkov robiť. Ako ich však osloviť? Ako im povedať, čo to ten skauting vlastne je a prečo je tak skvelý? 

Spôsobov, ktorými vieš predstaviť skauting, je viacero. Je však potrebné si najskôr zadefinovať pár vecí vopred.

Zadefinuj si, koho ideš osloviť.

Je vhodné vedieť, koho ideš osloviť – rodičov detí alebo konkrétne deti a mládež.

 • Pri rodičoch voľ cestu základných informácií, uisti ich o tom, že ich ratolesti by boli v dobrých rukách a daj dôraz na všetky možnosti, ktoré sa im vstupom do skautingu ponúkajú. 
 • Pri deťoch a mládeži, napríklad pri nábore v škole, sa zameraj na dobrodružstvo, zábavu a nové prostredie, ktoré im ponúka vyblázniť sa, ale aj naučiť niečo nové. Veľkým pomocníkom je zaujať rovno celú kamarátsku partiu alebo poukázať na im známe osobnosti či známych v okolí, ktorí sú taktiež skautmi. Môže im to byť inšpiráciou. 

Predstav organizáciu ako takú - Na čo sa zameriavame.

Slovenský skauting je nezisková organizácia, ktorá je otvorená všetkým ľuďom, nehľadiac na ich národnosť, náboženskú príslušnosť, farbu pleti či pohlavia. Skauting je teda otvorený vážne pre každého – lebo všetci sme si rovní. V organizácii sa snažíme o výchovu detí a mládeže, vedieme ich k tomu, aby boli aktívnymi občanmi, učíme ich kritickému mysleniu a zároveň sa zameriavame na všetky časti rozvoja – sociálny, telesný, intelektuálny, duchovný a charakterový  – a práve týmto sa líšime od iných mládežníckych organizácií. 

Pre zhrnutie, snažíme sa o to, aby každý človek, ktorý zažíva či zažíval skauting, sa snažil byť: 

 • Slobodným a rozvinutým človekom, ktorý sa neustále zdokonaľuje a na ktorého slovo sa dá spoľahnúť. 
 • Príjemným človekom, ktorý je skutočným priateľom všetkých ľudí dobrej vôle a bráni práva a dôstojnosť druhých.
 • Aktívnym členom spoločnosti, ktorý podporuje demokraciu a pluralitu a podporuje mier, toleranciu a medzinárodnú spoluprácu. 
 • Duchovne bohatým človekom, ktorý objavuje duchovnú realitu presahujúcu materiálny svet a cení si všetko dobré vo svete a v ľuďoch okolo neho. 

Zaujmi ich - Čo možno v skautingu zažiť.

Skauting nám ponúka množstvo zážitkov a dobrodružstiev, ale aj nových výziev či situácií, ktoré si vyžadujú naše vystúpenie zo zóny pohodlia. Ponúka zároveň priestor napredovať, zlepšovať sa a učiť sa nové veci. Splavy, tábory, nočné prepady, pomoc druhým, spoločné budovanie priestorov, družinovky, výlety či expedície do zahraničia. Škála je vážne široká a záleží len od radcov a vodcov, čo všetko členkám a členom ponúknu. Je, samozrejme, nevyhnutné vziať do úvahy ich záujmy a potreby. Pri tomto bode však opäť silno odporúčam zvážiť koho a akú vekovú kategóriu plánuješ osloviť. 

 • Predškoláci, Vĺčatá a včielky → Pri prťátkach častokrát oslovujete ako rodičov, tak aj dietky. Odporúčam použiť formu fotiek a videí, nakoľko túto vekovú kategóriu najviac oslovia vizuálne pomôcky. A teda to, čo im je povedané, nech je im aj vizuálne ukázané. 
 • Skautky a skauti → Deti vo veku 9 – 11 rokov sú veľmi živé, chcú všetko skúsiť a veľa toho zažiť. Voľ cestu dobrodružstva, povedz im o tábore, nočných prepadoch či výzvach a odborkách, ktoré budú môcť plniť. Povedz im viac o tom, prečo je dobré vedieť viazať uzly, ale aj to, aké je úžasné spoločne niečo vytvoriť (napríklad družinovú vlajku) a hrdo sa tým prezentovať. Ponúkni im hĺbku skautingu v obale dobrodružstva. 
 • Rangerky a rangeri → Mládež, ktorú stále osloví dobrodružstvo, avšak už radi siahnu do hĺbky. Povedz im o možnostiach sebaprekonávania sa, pomoci druhým, ale aj o spomínaných dobrodružstvách, ktoré budú mať možnosť zažiť. Lebo tak, ako je skauting o spoznávaní a učení sa chápaniu sveta, tak je to aj o poznaní seba samého. 
 • Roverky a roveri → Veková kategória začínajúca osemnástkou. Títo ľudia by mnohokrát radi už siahli po dobrovoľníčení ako takom, zaiste však nepohŕdnu aj spomienke o výzvach či táboroch. Niekto mi raz povedal, že roveri sú ako vĺčatá, dáš im hru v blate a skončia rovnako, alebo aj horšie od blata, ako spomínané vĺčatá. Súťaživosť v nich stále drieme, nenechaj sa zmiasť, a aj preto určite pri zmienke o skautingu spomeň, že aj na nich organizácia myslí. Sú pre nich pripravené ako výzvy/odborky, tak aj priestor na sebapoznávanie a zlepšovanie. 
 • Dospelí v skautingu – dobrovoľníčenie → Dospelí v skautingu sú neoddeliteľnou súčasťou, a preto považujem za dôležité spomenúť v tejto časti aj ich. Skauting nie je vymedzený vekom, a tak ako v ňom majú priestor malí, majú ho aj veľkáči. Mnohí dospelí by sa častokrát radi realizovali – či už pri pomoci fundraisingu, tvorení PR alebo napríklad varením na tábore. Určite oslov do vstupu ku skautom aj starších, majú obrovské dary, ktoré sú nenahraditeľné a aj v skautských kruhoch potrebné.
 

Hovor úprimne, od srdca.

Posledná, avšak veľmi podstatná rada. To, ako máš hovoriť o skautingu, či ako ho predstaviť, ti po teoretickej stránke viem napísať na veľa riadkov. A môžeš sa ich naučiť naspamäť, celé im to prečítať… a predsa ich to nemusí osloviť. Rovnako tak im môžeš ukázať desať videí, tridsať fotiek a drsňácku jazvu z tábora…a tiež ich to nemusí osloviť. Vedz však, že vždy sa nájde niekoľko jedincov, ktorých dokážeš zaujať, pokiaľ to bude vychádzať z teba.

 • Buď v komunikácii otvorený, láskavý, živý a úprimný.
 • Pozri si pár základných faktov, veď predsa potrebuješ vedieť koho vlastne zastupuješ a v akej organizácii dobrovoľničíš.
 • Precíť ho, použi svoje spomienky, všetko, čo sa ti aj vďaka skautingu podarilo, kam ťa posunul… a predaj to ďalej. 

Maj očakávania, avšak ostávaj pri zemi. Skauting je otvorený každému, avšak nemusí byť tou správnou šálkou kávy pre každého. A je to v poriadku.