Základné vybavenie

Pri základnom vybavení je potrebné myslieť na: 

Personálne zabezpečenie
Pre dobré fungovanie sú potrební radcovia, vodcovia, ale aj deti samotné. 
Je dôležité zabezpečiť si zodpovedných dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, ktorým budeš dôverovať ty, ale aj rodičia detí. Keď už spomíname dietky, áno… bez nich by to predsa nešlo. Preto odporúčame využiť všemožné spôsoby propagácie náboru, ale aj fungovania vašej skautskej jednotky ako takej (viac sa píše v prvej časti tejto kapitoly). 

Oslovte rodičov a budujte spoločné vzťahy od začiatku. Áno, skautské družinky fungujú na stretnutiach detí, avšak s tým úzko súvisia aj vzájomné vzťahy s ich rodičmi, ktorí do vás vkladajú dôveru od momentu, ako vám svoju ratolesť prenechajú. Vytvárajte priestor ako pre vašich členov a členky, tak aj pre rodičov – pozvite ich napríklad na Vianočnú nádielku, registračné posedenie alebo inú akciu, ktorú pripravíte ako pre členov, tak aj pre ich rodičov. 

S dobrými vzájomnými vzťahmi nasledovne úzko súvisí aj ich ochota pomôcť – či už pri dovoze detí na tábor alebo akúkoľvek inú skautskú akciu, šírenie dobrého slova o vašej skautskej jednotke alebo slovnej podpore pred potenciálnymi sponzormi. 

Materiálne zabezpečenie
Druhou dôležitou časťou je materiálne zabezpečenie. Tu hovoríme napríklad aj o klubovni, aby ste mali miesto, kde sa môžete stretávať. (Nehanbite sa osloviť rodičov vašich členiek a členov, mnohokrát môžu mať informácie či priestory, ktoré vám môžu byť útočiskom). Samozrejme, klubovňu je potrebné vybaviť základnými spotrebičmi, gaučom či policami. Aj v tomto prípade odporúčame osloviť rodičov, ale aj samotnú verejnosť. Ľudia častokrát vyhadzujú to, čo môže iným ešte poslúžiť, a to platí aj v tomto prípade. Nezabúdajte na neustále budovanie vzájomných vzťahov, spoznávajte rodičov vašich členov a členov samotných. Viac nájdete v Organizačnom poriadku (kapitola 13. časť IV.) .

Finančné zabezpečenie
Okrem toho, že viete osloviť k podpore slovenský skauting, máte možnosť osloviť aj rodičov. Ako? Jednoducho, cez 2% z dane, zháňaním sponzorov a podobne. Viac sa dočítaš v kapitole o financiách. 

Spolupráca s rodičmi členov
Ako bolo aj vo vyšších riadkoch spomínané, dobré vzťahy s rodičmi, ale aj priateľmi a blízkym okolím sú neoceniteľné. Viete ich požiadať o pomoc pri hľadaní klubovne, jej prerábaní, ale aj jej vybavení. Môžete rozposlať mail, sms alebo ich osloviť osobne.