O príručke

Vydaná v roku 2022

V rade pre rozvoj sme vnímali potrebu zhromaždiť všetky základné informácie potrebné pri zakladaní novej skautskej jednotky na jedno miesto. Na miesto, kde by boli rýchlo dostupné a ľahko editovateľné.

Vytvorili sme osnovu, povolali odborníkov na dané témy a teraz sa vám s radosťou „prihováram“ z tejto online príručky, ktorá verím, že bude veľmi nápomocnou pre všetkých, ktorí ju budú potrebovať.

Lucia "Ratráčik" Parcová Šálková

Príručka

Slovenský skauting
Mokrohájska cesta 6
841 04 Bratislava

© Slovenský skauting, 2022

Kontakt

rozvoj@skauting.sk

Autori

Autori: Ing. Lucia Parcová Šálková, Veronika Živčicová

Autori kapitol: Michal Matia, Mgr. Gabriela Leskovjanská PhD., Mária Budzáková, Lucia Tóthová, Dáša Cingálková, Michal Barok, Marián Suvák

Jazykové korektúry: Nina Kunáková

Mediálny obsah

Autori fotografií: Vladislav Kakody, Lucia Tóthová, 10. zbor Trstená

Webové spracovanie: Rada pre rozvoj SLSK