Komunikácia

Prezentácia a propagácia skautskej činnosti

Naša organizácia sa neustále rozvíja a je dôležité, aby sa v rámci externého a interného publika šírili vždy aktuálne a správne informácie o aktivitách, projektoch a iniciatívach pre tvorbu pravdivého a uceleného obrazu o Slovenskom skautingu. Obzvlášť to platí v prípade oslovenia médiami. Spôsob komunikácie značky Slovenského skautingu by mal byť jednotný pre celú našu organizáciu a pri prezentovaní by sme sa mali držať našich hodnôt a základných princípov.

Ako komunikovať, kto sme?
Slovenský skauting patrí medzi najväčšie mládežnícke organizácie na Slovensku a má vyše 100-ročnú tradíciu. Skauting spája skvelé zážitky s budovaním životných zručností a silného charakteru. Ponúka pestrú programovú paletu pre rôzne vekové kategórie detí a mládeže, čím umožňuje aktívne tráviť ich voľný čas. Za pomoci stoviek mladých a dospelých dobrovoľníkov vytvárame priestor na ich všestranný rozvoj.

Aká je naša misia?
Deťom a mladým ponúkame nielen množstvo zážitkov, hier, dobrodružstiev v kruhu priateľov, ale pripravujeme ich aj na život. Záleží nám na tom, aby sa v živote nestratili, vedeli si poradiť, a najmä aby v ňom obstáli ako charakterní ľudia a lídri, ochotní podeliť sa o svoje schopnosti a zručnosti v službe všeobecnému dobru a svetu.

Akými hodnotami sa riadime?

Rozvoj Máme túžbu napredovať a pracovať na sebe
ČestnosťHráme fér, konáme poctivo, sme úprimní a sebakritickí 
RešpektMáme úctu k druhým a k prírode
StarostlivosťZáleží nám na ľuďoch okolo nás, na našej spoločnosti a svete
OdvahaČelíme výzvam, rozširujeme hranicu svojej komfortnej zóny
HravosťBavia nás hry a zábava so zmyslom
Skautský zákon  

Aký by mal byť tón našej komunikácie?
Motivačný, Optimistický, Sebavedomý, Inkluzívny.

Pre účely používania znaku Slovenského skautingu je nutné dodržiavať pokyny spísané v dizajn manuáli, ktorý kodifikuje vizuálny štýl organizácie. Nájdete ho na webe, kde si rovnako môžete stiahnuť súbory v dvoch jazykových prevedeniach – slovenskom a anglickom jazyku vo formáte png s bielym pozadím.

Inteligentný a rýchly spôsob propagácie v súčasnej dobe sú sociálne siete. Odporúčame založiť si vlastné kanály, prostredníctvom ktorých informujete skautov o aktualitách a potrebných informáciách a zároveň tak budete komunikovať svoju činnosť verejnosti. Nebojte sa osloviť aj vaše lokálne komunity, inštitúcie, organizácie či mesto/obec. Skautská činnosť prináša množstvo zaujímavých a inšpiratívnych príbehov, ktoré stojí za to ukázať svetu.

Je možné propagovať vlastné aktivity a podujatia aj prostredníctvom oficiálnych kanálov Slovenského skautingu, v takom prípade je potrebné kontaktovať tajomníka Rady pre komunikáciu.

Komunikačné kanály

Webové stránky

skauting.sk skaut.sk
Najrozsiahlejší web organizácie. Obsahuje sekcie pre verejnosť so všeobecnými informáciami o skautingu, ale i pre skautov s aktuálnymi informáciami, programovou ponukou či štruktúrou organizácie. Ďalej sa tu nachádza sekcia Ústredie, ktorá obsahuje administratívne informácie, interné dokumenty, smernice, organizačný poriadok, publikácie a komunikačné materiály.Je to online forma časopisu Skaut a Médium, ktorý slúži na propagáciu aktuálnych podujatí, aktivít, programových noviniek a inšpirácií pre interné publikum organizácie.
podpor.skauting.skskauting.tee-pee.com
Je fundraisingová platforma, prostredníctvom ktorej je možné finančne podporiť Slovenský skauting a dozvedieť sa o rôznych projektoch a iniciatívach financovaných z týchto zdrojov.Software pre interné spravovanie organizácie, ktorý obsahuje databázu registrovaných členov, ich činovnícke funkcie a priradenie k jednotlivým nižším organizačným zložkám. Obsahuje aj prehľad podujatí a ich záverečné správy.
odklinaniehradov.skbetlehemskesvetlo.sk
Stránka informujúca o pojekte Odklínanie hradov, prostredníctvom ktorého sa skauti ako dobrovoľníci aktívne zúčastňujú rekonštrukcie hradov na území Slovenskej republiky.Web komunikuje všetky oficiálne informácie o Betlehemskom svetle a jeho rozvoze po Slovensku, ktorý zabezpečujú členovia Slovenského skautingu.

Sociálne siete

Facebook

Slovenský skauting

Je to oficiálna stránka poskytujúca všeobecný obraz o skautingu na Slovensku pre internú, no najmä externú verejnosť. Publikované príspevky informujú o oficiálnych vyhláseniach, tlačových správach, dôležitých dokumentoch, ale  približujú aj činnosť a program Slovenského skautingu.

Médium 

Obsahom tejto FB stránky môžu byť oznamy, aktuality či administratívne odkazy pre činovníkov, prípadne rôzne zaujímavosti cielené na vekovú kategóriu rangerov, roverov a dospelých v skautingu.

Fóra pod hlavičkou Média

Fóra sú určené pre interné publikum na rýchlu komunikáciu. Umožňujú priamu a okamžitú interakciu s Ústredím a členmi skupiny.

 • Snem 2020
 • Fórum vzdelávania SLSK
 • Program SLSK
 • Účtovníctvo a hospodárenie
 • Fórum komunikácie a rozvoja
 • Vzdelávacie tímy
 • Skautský barter
 • Používateľská podpora pre Tee-Pee podpora
 • Administrácia skupín
 • Zahraničné akcie
 • Medzinárodná dimenzia skautingu
 • RoRo s SLSK
 • Skautujem doma
 • Pozvánky na akcie
 • Betlehemské svetlo – oblastní koordinátori
 • Betlehemské svetlo

 Instagram

@slovensky.skauting

Je to oficiálny profil poskytujúci všeobecný obraz o skautingu na Slovensku pre internú a externú verejnosť. Je to priestor, kde sú zdieľané aj príspevky, príbehy nižších organizačných zložiek a jednotlivcov pre jasnejší obraz lokálneho skautingu naprieč Slovenskom.

 Twitter

 @skauti

Oficiálny profil Slovenského skautingu určený primárne pre propagáciu zahraničným organizáciám a externej verejnosti.

 Youtube

Slovenský skauting

Oficiálny video kanál pre internú aj externú verejnosť. Obsahuje reportáže z podujatí, zaujímavé rozhovory, kreatívne návody a tutoriály, promo videá. Obsah je často zdieľaný na sociálnych sieťach, prípadne v časopisoch pomocou QR kódu.  

E-maily

Skautské newslettery – Skautské zvesti a iNFO PACK

E-mailový newsletter organizácie zasielaný raz mesačne. V prípade Skautských zvestí sú cieľovou skupinou všetci členovia Slovenského skautingu, ale i priatelia skautingu, ktorí majú záujem byť pravidelne informovaní o činnosti našej organizácie prostredníctvom článkov z podujatí, programových zaujímavostí, oficiálnych príhovorov alebo tlačových správ. Interný newsletter je cielený činovníkom, ktorých má informovať o organizačných pokynoch, dôležitých termínoch, administratíve, dokumentoch a iných veciach potrebných pre správne fungovanie v organizácii.

Priame e-maily

Sú posielané za účelom aktuálneho a rýchleho spôsobu podania dôležitých oznamov či dokumentov. Spravidla sú odosielané raditeľom/ riaditeľkou Ústredia Slovenského skautingu či vedúcou kancelárie.

Časopisy
Sú publikované 3 – 4-krát ročne. Obsahujú inšpiratívne články, rozhovory, novinky v programe skautingu, novinky z jednotlivých rád, tipy na nové aktivity, recepty a mnoho iného vždy aktuálneho obsahu.

 • Džungľa: veková kategória – vĺčatá a včielky
 • Skaut: veková kategória – skauti
 • Médium: veková kategória – rangeri/roveri/dospelí v skautingu

Pre viac informácií a podporu v komunikácii sa neváhajte obrátiť na tajomníka/tajomníčku Rady pre komunikáciu na komunikacia@skauting.sk.