úvod

Priateľu, ak máš otvorenú túto príručku/metodiku, tak ťa vítam na neľahkej, no, dovolím si povedať, že krásnej ceste. Lebo začiatky sú ťažké, no ten pohľad a prítomnosť pri tom, ako aj vďaka tebe rastú nové krásne veci je nenahraditeľný, a preto ti na úvod chcem povedať, že už teraz si vážim všetok čas a energiu, ktorú sa chystáš dať ďalej. Je to veľká vec! Vďaka!
 
Je viac ciest a spôsobov, ktoré vedú k zakladaniu novej skautskej jednotky. Spolu s tímom rady pre rozvoj (ďalej len RpR) sme definovali dve základné. Prvou je, keď sa ozve externista so záujmom o skauting a druhou je vytipovanie si obce našimi skautskými internistami. Verím, že ti bude táto naša príručka/metodika nápomocná pri oboch smeroch a samozrejme bez ohľadu na to, či sa rozhodneš zakladať jednotku suchozemákov, alebo vodákov. Všetci sme skauti a spoločne sa snažíme o rozvoj tohto nášho, dovolím si povedať, že čarovného hnutia. 

Ozval sa nám externista.

 Stáva sa, že sa externista (rozumej neskaut) nechá nadchnúť myšlienkou skautingu. Či už z rozprávania, čítania, alebo iného zdroja. Vtedy sa ozve na ústredie, oblasť, či najbližšej skautskej jednotke (kontakty nájdeš TU).  Zväčša sú to skauti, kňazi, rodičia, ale ozvať sa môže naozaj ktokoľvek.
Pokiaľ sa ozve externista na ústredie, to automaticky kontaktuje RpR a my na základe podnetu, ktorý prišiel, ďalej kontaktujeme príslušného oblastného rozvojára. Ak by sa externista ozval na oblasť, je dôležité, aby ste informovali RpR. Je to z toho dôvodu, pretože zamestnanci ústredia a členovia RpR vám vedia podať aktuálne informácie o štartovacích balíčkoch pre novovznikajúce jednotky, či iný typ podpory.
Následne začína ten krásne kolobeh stretnutí, rozhovorov, kurzov… ale o tom sa dočítate viac ďalej. 

Keď si sami vytipujeme nové miesto pre skauting.

Možno si poviete, že je to šialená predstava, ale áno aj takto to môže fungovať. Zmenou oproti tomu, kedy sa vám ozve externista z nejakej obce je to, že sami musíte asertívne konať a to tak, že sa ozvete predstaviteľom obce, prednesiete návrh… a čo je azda najzložitejšie? Je potrebné nájsť ľudí, ktorí sa nechajú nadchnúť myšlienkou skautingu natoľko, aby ste ich vedeli zlomiť pre svoju vec 
Aj v tomto prípade je dôležité nezabudnúť sa ozvať RpR, že máte v pláne, alebo už aktívne pracujete na zakladaní novej jednotky v nejakej oblasti. Členovia RpR sa budú snažiť byť čo najviac nápomocní – v rámci možností – a samozrejme vám poskytnú aktuálne dostupnú pomoc vo forme štartovacích balíčkov, či inej podpory, ktorá je aktuálne nastavená na národnej úrovni.
 
Celé to teda stojí a padá na tebe, na vás. Na dobrovoľníkoch v prvých líniách, ktorí sa neboja, ale naopak, túžia rozvíjať a posúvať myšlienku skautingu k ďalším a ďalším ľudom. RpR je tu pre vás samozrejme vždy ako oporný systém, kde sa môžete obrátiť s otázkami, žiadosťou o pomoc, či podporu. Verím, že spoločne, aj vďaka tejto nevšednej metodike, sa nám podarí založiť nejednu skautskú jednotku. Aby pieskové, aj modré rovnošaty nosilo čím ďalej tým viac ľudí.
 
Ing. Lucia „Ratráčik“ Parcová Šálková