Psychológia dobrovoľníka

Skauting funguje na báze dobrovoľníkov. Dobrovoľnícka činnosť, rovnako ako iné altruistické činnosti, má svoje benefity aj riziká. Poďme sa na nespolu pozrieť.

Medzi pozitíva tejto činnosti patrí: 

 • Poskytnutie pomoci, ktorá je potrebná.
 • Zmysluplné využitie voľného času.
 • Získavanie cenných skúseností, ktoré v inej pracovnej náplni ťažko získať.
 • Spoznávanie nových ľudí, vytváranie priateľstiev, sieťovanie.
 • Inšpirácia – učíme sa jeden od druhého, nielen slovom, ale príkladom a v spoločnej činnosti.
 • Príležitosť pre osobný rast a hlbšie sebapoznávanie.
 • Subjektívny dobrý pocit zo seba samého.

Na druhej strane je protiváhou :

 • Potreba časovej investície – dobrovoľníctvo si vyžaduje veľa osobného času.
 • Potreba intenzívnej prípravy jednotlivých činností, ktorá býva náročná.
 • Vlastná energia jednotlivca, teda vlastný osobnostný vklad, ktorý každý dobrovoľník do aktivity vnáša.
 • Nasadenie, zápal, zaangažovanie.
 • Málo osobného voľna na ničnerobenie.

Motivácia

Okrem kladov a záporov tejto činnosti sa stretávame aj s rôznymi motiváciami. Rizikovými motiváciami, ktoré sa vo svete dobrovoľníctva objavujú, sú:

 • Mierna zištnosť v dobrovoľníckej činnosti – napr. zahraničné univerzity sa často v prijímacích pohovoroch pýtajú na získané „social skills“ pri nadobúdaní neformálneho  vzdelávania alebo v dobrovoľníctve, preto si to môžu študenti vybrať primárne za týmto účelom.  
 • Bodovanie dobrovoľníctva pri prijímaní do práce.
 • Nadobudnutie neformálneho vzdelávania a osobnostného rastu cez skauting alebo iné neformálne organizácie.

Tieto faktory sami o sebe nie sú pozitívnymi ani negatívnymi, avšak tou hlavnou, zdravou a vhodnou osobnou motiváciou pre začatie dobrovoľníckej činnosti by mala ostať nezištnosť

Syndróm vyhorenia

Častým javom v dobrovoľníctve je syndróm vyhorenia. Keďže tomuto stavu chceme predchádzať, je pre nás dôležité a užitočné poznať jeho fázy a porozumieť im. 

Fázy:

 1. Prvotné nadšenie – dobrovoľník oplýva veľkým nadšením a angažuje sa v prospech spoločenstva ľudí – v prípade skautov je to v prospech družiny, oddielu, zboru. Často už na začiatku nabieha na princíp – všetko na 1000%, nič menej ako maximum sa neráta – a tak nastupuje preťaženie.
 2. Stagnácia – nie všetky ideály, plány a ciele sa darí presadzovať. Požiadavky členov, resp. spätné väzby skautov a ich rodičov začínajú dobrovoľníka obťažovať.
 3. Frustrácia – členov družiny, oddielu alebo zboru začína dobrovoľník vnímať cez negatívne okuliare – lepšie ich pozná, a tak do popredia vstupujú ich chyby, nedokonalosti, vadí mu ich nedisciplinovanosť, lenivosť, nezaangažovanosť. V tejto fáze zažíva sklamanie z dobrovoľníckej organizácie, resp. prostredia.  Prvotná podráždenosť, únava a znížený výkon je už možné  vypozorovať v jeho správaní a reagovaní.
 4. Apatia – dobrovoľník už neoplýva prvotným nadšením, v aktivitách, ktoré sú naplánované, robí len to najnevyhnutnejšie. Ľudí v organizácii prestáva vnímať ako živé, originálne bytosti, vytráca sa empatia a sústredenie sa presúva na cieľ a výkon  – aj to len v nevyhnutnej miere. 
 5. Syndróm vyhorenia – štádium psychického a fyzického vyčerpania. Nezriedka túto fázu sprevádza negativizmus, pocity krivdy, nedocenenia, neúspechu, až po negatívny sebaobraz a zníženie vlastného sebavedomia a sebaistoty.

Aké sú teda preventívne opatrenia pred vyhorením?

 • Pestrofarebný život – život je o hľadaní rovnováhy medzi skautingom, dobrovoľníctvom a inými aktivitami –  škola, rodina, čas so sebou a len venovaný sebe, šport, knihy, spánok, modlitba. Dôležití sú aj priatelia mimo dobrovoľníckej činnosti – ponúknu Ti iný pohľad na realitu.
 • Organizuj svoj čas s rozumom – deň má vždy len 24 hodín a nedá sa nafúknuť. Aj deň sa strieda s nocou, nádych s výdychom a príliv s odlivom. Preto striedaj aktivitu a oddych približne 50:50.
 • V štádiu psychickej a fyzickej únavy a vyčerpanosti  – daj si pauzu a jedno – dvojdňový odstup  a oddych od dobrovoľníctva. Skús získať odstup, nadhľad, iný uhol pohľadu – a ak nič iné, dobre si oddýchneš. 
 • Neúspech sa nauč vnímať ako príležitosť k rastu – drobné neúspechy vedia posunúť viac dopredu ako neustály úspech a obdiv okolia – úspech a obdiv nevytvára priestor pre zlepšenie a prácu na sebe. Neúspech naopak dokáže naučiť väčšej pokore, súcitu a empatii so sebou i (nielen) skautskou rovesníckou skupinou.
 • V čase krízy, keď sa všetko zdá bezútešné, poznaj  svoje silné stránky a úspechy – preto si napíš zoznam všetkého, čo sa Ti už v dobrovoľníctve podarilo, oceň sa za to, kde si teraz a akým človekom si sa stal. Pamätaj na to, že si kráčal malými krokmi vpred a prešiel si už kúsok cesty,  ktorá Ťa zmenila  a v mnohom obohatila.
 • Pracuj s hranicami – je to výzva v živote vo všeobecnosti, nielen v dobrovoľníctve. Aj altruizmus je zdravý len dovtedy, kým sa nezmení na nezdravý, spasiteľský komplex byť k dispozícii 24 hodín denne pre iných. Miluj teda blížneho ako seba samého a popri tom tiež nezabúdaj, že – ak hovoríš niečomu NIE, znamená to, že niečomu inému vlastne vyjadruješ jasné ÁNO. Preto si občas daj mobil do leteckého režimu, urob si čas len pre seba  a pomoc iným odlož  o pár hodín alebo o deň – dva. Nezabúdaj, že aj najlepší krízoví interventi, ak chcú byť vo svojom pomáhaní účinní, sú často prestriedaní kolegami a intenzívne oddychujú.
 • Sociálna opora – nauč sa myslieť, žiť skutočne tímovo, obklop sa ľuďmi,  ktorých silné stránky prekrývajú Tvoje slabé miesta. V takom prípade, ak príde pre Teba náročná úloha, môžeš delegovať túto časť práce tomu členovi tímu, ktorý má najlepšie osobnostné predpoklady zvládnuť ju – a neboj sa priznať, že lepšie ako Ty. Výborný líder vie využiť potenciál členov svojho zboru, oddielu, družiny v tých oblastiach, v ktorých je ich najväčšia sila. Preto zabudni na narcistický obdiv a podpor tímového ducha, úspechy budú spoločnými úspechmi a radosť tímu sa tým znásobí. Neúspechy sa rozdelia a lepšie ponesú na pleciach viacerých členov.
 • Humor – je výborná podporná, preventívna stratégia v boji proti vyhoreniu. Neber seba ani svet príliš vážne a nauč sa uplatniť láskavý, zdravý humor aj v situáciách, ktoré sú náročné – uvidíš, pomôže to nielen Tebe, ale mnohým.
 • Prehlbuj vlastné sebapoznanie – last, but not least – poznávanie svojich silných a slabých stránok je nevyhnutnou súčasťou fungovania v dobrovoľníckom svete. Ty sám si totiž tým najsilnejším pracovným nástrojom a vkladom pre ostatných. Je vcelku užitočné ujasniť si svoj najvnútornejší zámer, prečo sa chceš dobrovoľníctvu a skautingu venovať, resp. prečo sa mu už roky venuješ. Vypíš si poctivo, úprimne,  naozaj pravdivo a  bez príkras svojich “7 úrovní PREČO”.

AKTIVITA – 7 úrovní PREČO

Prečo chcem založiť nový skautský  zbor a venovať sa skautingu?
Lebo chcem pritiahnuť mladých ľudí k hodnotám skautingu, ktorým sám verím…

Prečo považujem hodnoty skautingu za dôležité?
Lebo chcem iných naučiť byť užitočnými svetu a iným, tak ako aj mňa toto učili…

Prečo je pre mňa dôležité byť užitočný svetu a čo to znamená?Znamená to pre mňa, že robím niečo pre iných a dáva mi to dobrý pocit zo seba – to, že pomáham svojmu okoliu, a možno tým tiež získavam trochu aj obdiv a uznanie…

Prečo je pre mňa dôležité mať zo seba dobrý pocit, získať obdiv a uznanie? A podobne.

Pri ďalšej a ďalšej úrovni zistíš v plnej pravde a úprimnosti omnoho viac o svojich najvnútornejších motiváciách pomáhať. Mnoho terapeutov priznalo, že boli sami.

AKTIVITA – Pozri sa na seba dvoma pármi očí…

Napíš si jednu svoju najlepšiu a jednu svoju najhoršiu vlastnosť, ktorú máš a využívaš v dobrovoľníckej činnosti.
Teraz sa na obe z nich pozri:

 • Najprv – prísnymi očami – zistíš, že aj tá Tvoja najlepšia  vlastnosť má svoju odvrátenú, menej príjemnú a užitočnú tvár a je dobré si to uvedomiť.
 • Potom – láskavými očami milujúceho človeka – zistíš, že i tá najhoršia vlastnosť a Tvoja „slabina“, na ktorú nie si práve hrdý a za ktorú sa možno aj hanbíš, nesie v sebe skrytý potenciál k rastu a  príležitosť ku konaniu mnohého dobrého.

Preto – nevzdávaj to hlavne sám so sebou!