Insignie

Insignie zboru - Domovenka

Základnou a súčasne najpoužívanejšou insigniou skautského zboru je domovenka, najčastejšie vo forme nášivky umiestnenej na ľavom rukáve skautskej košele. Je základným identifikátorom skautského zboru, ktorý so sebou nesie základné iniciály ako číslo, názov, mesto v ktorom skautský zbor sídli a symbol/znak, ktorý daný zbor identifikuje (môže ísť o vyobrazenie názvu skautského zboru, lokálnu dominantu, či iný výrazný prvok spájajúci sa so samotným zborom).

Použitie symbolu zboru
Už pri samotnej tvorbe domovenky zboru je nevyhnutné vziať do úvahy jej následnú realizovateľnosť rôznymi technológiami a myslieť na vhodnosť jej aplikácie. Najčastejším a zároveň základným použitím je síce vo forme nášivky, no netreba zabúdať na umiestnenie na textile (tričká, mikiny, …), zobrazenie v online priestore či na tlačovinách.

Základné parametre nášivky
Zborová nášivka je kruhového tvaru o priemere 80 milimetrov. Umiestňuje sa na ľavý rukáv skautskej košele 20 milimetrov pod horným švom zarovnaná na stred rukáva.

Základné predpoklady k všeobecne použiteľnej domovenke
Ďalším z užitočných aspektov pri tvorbe je jednoduchosť. Treba myslieť na finálny rozmer zobrazenia a to, aby bolo zborové “logo” identifikovateľné aj pri menšom, napríklad dvojcentimetrovom zobrazení. 

Na čo pri navrhovaní myslieť?

 • Jasná a zreteľná identifikácia.
 • Pri výbere počtu farieb myslieť na pravidlo “menej je viac”. Rovnako aj pri snahe použiť väčší počet symbolov.
 • Vnútorný priestor kruhového tvaru má 60 milimetrov, vonkajší okruh 10 milimetrov, text by mal byť z pohľadu výšivky aspoň 5 milimetrov vysoký, odporúčame však nie viac ako 6 milimetrov, aby nebol príliš “natesno”.
 • Na texty použiť typ písma bez pätiek a bez výraznejších grafických špecifík. Uprednostniť jednoduchšie písmo pred grafickým špeciálom.

Čomu sa pri navrhovaní vyhnúť?

 • Detailom, ktoré by pri menšom zobrazení zanikali, splývali. Rovnako drobným tieňovaniam, či odtieňom farieb za účelom vytvorenia plasticity či priestorového efektu.
 • Kombinácia väčšieho počtu symbolov (napr. umiestnenie skautskej ľalie, obecného symbolu, lokálnej dominanty, odvodeniny z názvu zboru, …)
 • Použitiu skautskej ľalie. Na rovnošate sa už jedná skautská ľalia nachádza vo forme sľubového odznaku, tz. nie je nutné ju do malého priestoru neprimerane vsúvať.
 • Obrázkom z internetu, príp. ich kombinácií.

Užitočnou a praktickou pomôckou je grafický vzor s odporúčanými rozmermi vnútorného rozloženia a možnou kombináciou použitých symbolov.

V hornej časti sa nachádza číslo a názov zboru (A), v spodnej časti zasa mesto, kde zbor sídli (B). Ak skautský zbor nemá názov, použije sa len číslo zboru.

Rovnošatová komisia poradí

Osobitnou organizačnou zložkou v Slovenskom skautingu je Rovnošatová komisia, ktorej medzi hlavné úlohy patrí úprava a aktualizácia kapitoly 15 Organizačného poriadku, poskytovanie konzultácií a odporúčaní, či propagovanie správneho nosenia rovnošaty.

V prípade akýchkoľvek otázok sú členovia Rovnošatovej komisie pripravení pomôcť, poradiť, či ponúknuť relevantné a vecné usmernenie. So svojimi otázkami sa stačí obrátiť prostredníctvom e-mailu na adresu rovnosatova.komisia@skauting.sk.

Netreba zabúdať, že grafické znázornenie nášivky si síce určuje samotne zbor, no predkladá ho na konzultáciu Rovnošatovej komisii Slovenského skautingu. Ide tak o posledný formálny krok pred ostrým zavedením novej domovenky.

Kapitola 15 Organizačného poriadku zodpovie všetky otázky
Pätnásta kapitola Organizačného poriadku Slovenského skautingu sa v detailnom spracovaní venuje skautskej rovnošate, vo veľkej miere jej najčastejšej súčasti – skautskej košeli a veľkému množstvu nášiviek. Tento dokument tak dokáže nie len textovou, ale i veľmi názornou grafickou formou zodpovedať nespočetné množstvo otázok.

Aktuálne znenie je vždy dostupné na www.skauting.sk/rovnosata.

Informácie o nosení skautskej rovnošaty

Všeobecné informácie

 • Rovnošata by mala byť čistá a pokiaľ možno nepokrčená.
 • Na košeli môžu byť našité len nášivky a umiestnené odznaky, ktoré má jej nositeľ právo nosiť.
 • V prípade, že nevlastníme všetky súčasti rovnošaty, tak je potrebné voliť také náhrady, ktoré neznižujú jej vážnosť a estetický dojem.

Formálne príležitosti
Pri príležitostiach, keď si to situácia a prostredie vyžaduje, hlavne keď reprezentujeme Slovenský skauting (kontakt s predstaviteľmi štátnej správy a samosprávy, odovzdávanie Betlehemského svetla, mediálne výstupy, …), počas obradov a rituálov (sľub, nástup, sv.omša, …), spoločenských a slávnostných príležitostí (svadba, pohreb, oslavy výročí, Skautský snem, …) a na skautských akciách, na ktorých to organizátor vyžaduje, je vhodné túto kapitolu OP a rovnako aj bežné spoločenské zvyklosti dodržiavať dôsledne.

Košeľa

 • Košeľa je zapravená v nohaviciach alebo sukni.
 • Pokiaľ má nositeľ na košeli vyhrnuté rukávy a má pod ňou spodnú vrstvu s dlhými rukávmi, mali by byť vyhrnuté aj tie.

Šatka

 • Každý člen nosí šatku vo farbách vekovej kategórie, ku ktorej náleží, alebo hodnosti, ktorej je držiteľom.
 • Šatka je pod krkom zopnutá turbanom alebo inou vhodnou sponou.
 • Šatka sa nosí na golieri.
 • Národná šatka sa používa výlučne v zahraničí a pri účasti na podujatiach s medzinárodnou účasťou.
 • Zborová šatka sa nosí na akciách zboru alebo v prípadoch, keď ako skupina reprezentujeme zbor na oblastnej alebo národnej akcii.
 • Príležitostná šatka sa nosí počas podujatia, pri príležitosti ktorého bola vytvorená. Po jeho skončení sa s rovnošatou už nepoužíva.

Obuv

 • Používa sa obuv s uzatvorenou špičkou.
 • Športová obuv výrazných farieb je nevhodná.
 • Obuv by mala byť čistá.
 • Na významné spoločenské podujatia je pre dámy vhodná spoločenská obuv tmavej farby (tzv. lodičky, balerínky, poltopánky…) a pre pánov kožená, šnurovacia obuv tmavej farby. Treková obuv je nevhodná.

Neformálne príležitosti
Pri neformálnych príležitostiach (výpravy, aktivity, bežná oddielová činnosť, účasť na kurzoch, akciách a táboroch), teda všade, kde je oproti reprezentatívnej úlohe  v popredí praktickosť, môže byť rovnošata používaná voľnejším spôsobom. Jediné, na čo je potrebné naďalej brať ohľad, je, že aj v takýchto prípadoch sme identifikovateľní ako členovia Slovenského skautingu, a tak je potrebné sa nielen správať, ale aj obliekať s ohľadom na túto skutočnosť a vyvarovať sa vyložene nevhodným doplnkom.

 • Košeľa môže byť nezapravená, polorozopnutá, alebo v odôvodnených prípadoch rozopnutá. Pri vyhrnutých rukávoch nevadí, ak zostanú rukávy spodnej vrstvy oblečenia spustené.
 • Nohavice môžu byť športové, trekové, prípadne jeansy. Je treba sa vyhnúť farbám výrazne kontrastným s farbou určenou touto kapitolou OP. Nevhodné sú mnohofarebné textílie.
 • Na nohách môže byť obuv športová, treková, prípadne sandále.

Definovanie vhodnosti krátkych a dlhých nohavíc

Strih dlhých nohavíc

 • Klasické nohavice s rovným strihom a stredným pásom opatreným pútkami na opasok, na spodku zakončené voľne prehnutím s dĺžkou zakrývajúcou okraj obuvi.

Strih krátkych nohavíc

 • Klasické nohavice končiace okolo kolien, s rovným strihom a stredným pásom opatreným pútkami na opasok.

Odporúčané farby dlhých a krátkych nohavíc sú tmavozelená, hnedá, modrá, sivá, čierna, ušité z bavlneného materiálu alebo zmesovej látky s vysokým obsahom bavlny. Za nevyhovujúce farebné prevedenie nohavíc v kombinácii so skautskou košeľou možno označiť celú skupinu rôznych vzorov maskáčov, kapsáčov, legín, rovnako nohavíc výrazných a výrazne saturovaných farieb. Nevhodné sú takisto znečistené, roztrhané či iným spôsobom poškodené nohavice. Medzi nevhodné varianty pri krátkom strihu patria aj bermudy či plavky kraťasového strihu.

Dostupnosť nášiviek

Slovenský skauting sa prostredníctvom svojho distribučného kanála – Scoutshop s.r.o. snaží zabezpečiť dostupnosť všetkých rovnošatových súčastí. Za týmto účelom prevádzkuje e-shop, kde je možné zakúpiť ako jednotlivé oficiálne súčasti, tak dať si vyrobiť zborové nášivky podľa vlastného návrhu.